Φίλιππος Δάγκας: Ήθος ως κριτήριο ποιοτικού Webdesign

Ηθικό Webdesign για το σχεδιασμό προσβάσιμων ιστοτόπων

Εισαγωγή

Από την έναρξη του πρότυπου προσβασιμότητας BITV (Γερμανική έκδοση του πρότυπου WCAG) το 2002, ο σχεδιασμός των προσβάσιμων ιστοτόπων έλαβε ισχυρή ώθηση (στη Γερμανία). Αυτο, ομως μπορεί μόνο να πετύχει αν η ταξινόμηση του τυπικού χρήστη και εκείνου με ή χωρίς αναπηρίες αλλοιωθεί.

Κύριο θέμα

Η προσβασιμότητα είναι από την εφαρμογή του νόμου περί ισότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πλέον και των σχεδιαστών ιστοτόπων γνωστός ορος: Μέχρι το 2002, ο προσβάσιμος σχεδιασμός θεωρείται σχεδόν αποκλειστικά ως μια πρόκληση στην αρχιτεκτονική και στο τομέα δημοσίων έργων.

Ο σχεδιασμός προσβάσιμων ιστότοπων αποφασίζει επίσης για πολλές ομάδες αν μπορούν να κάνουν χρήση του διαδικτύου και έτσι να εκπροσωπούν πιθανούς πελάτες για τους πάροχους υπηρεσιών.

Η προσβασομότητα προσφέρει επίσης μεγάλα πλεονεκτήματα στους πάροχους πληροφοριών: Προσβάσιμες κατασκευασμένες ιστοσελίδες φορτώνονται πιο γρήγορα, η διαχείρηση και η χρήση τους ειναι ευκολότερη. Λοιπον, οχι μόνο οι πωλητές επωφελούνται από την προσβασιμότητα, αλλά και οι χρήστες - με ή χωρίς ειδικές ανάγκες.

Πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός προσβάσιμων ιστοσελίδων είναι μόνο καποιο δείγμα ανθρωπιάς; Οχι, βέβαια. Μέν επιτρέπουν προσβάσιμες τεχνολογίες πληροφοριών στα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι τόσο σημαντικές σήμερα, αλλα πανω από όλα, πρόκειται για εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται και καταναλώνουν.

Σύνοψη

Ο νόμος για την ισότητα σχετικά ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η ανθρώπινη ηθική απαιτεί το σχεδιασμό προσβάσιμων ιστοτόπων. Λόγο αυτου δημιουργούνται για τον σχεδιαστή (π.χ.: ), νέες δυνατότητες, γεγονός που ανεβάζει την ποιότητα των ιστοσελίδων.